Széchenyi 2020

Jelenlegi hely

Ügyintézés, hatóságok előtti képviselet

Egy cégvezetőnek ma arról, hogy hatósági ellenőrzés, első helyen a NAV által lefolytatott ellenőrzési eljárások világa ugrik be.  

Ez nem véletlen. Közvetve vagy közvetlenül az adóhatóság van jelen leggyakrabban a vállalkozások mindennapjaiban, hiszen nem csak havi, negyedéves, éves gyakorisággal kell a bevallásokat benyújtani, hanem az adóhatóság vizsgálja a legnagyobb erőkkel, hogy az ellenőrzési hatáskörébe tartozó költségvetési bevételek rendben befolytak-e, azaz az ellenőrzés alá vont gazdasági társaságok, magánszemélyek adókötelezettségeinek teljes mértékben eleget tettek-e. Ezek az adóellenőrzések eltérő intenzitásúak. Van köztük gyorsan lezajló és van hónapokig, vagy akár évekig is eltartó, sok figyelmet igénylő, energiát felemésztő vizsgálat. Minden vállalkozás maga dönti el, hogy egyedül kíván-e megfelelni az ellenőrzés során felmerülő különböző kihívásoknak, vagy segítséget kér olyan szakemberektől, akik a megbízójuk érdekeinek tiszteletben tartása mellett hatékonyan tudják kiszolgálni az adóhatóság eljáró munkatársainak igényeit, eljárási kéréseit. A Health Book Kft. segít végig menni ezen az úton.   

Cégünk adótanácsadó csapatának tagjai között több, adóellenőrzési eljárásokban nagy tapasztalattal rendelkező szakember dolgozik, akik pályafutásuk során a hatósági ellenőrzési oldalról is megismerték a munkát. Az adóellenőrzési eljárások során képviseleti tevékenységünk mindig igazodik az ellátandó feladathoz és az ügyfeleink egyedi igényéhez.

Képviseleti munkánk során törekszünk olyan szakmai alapon álló párbeszédet kialakítani az adóhatósággal, amelynek eredményeként az esetlegesen felmerülő adójogi problémák kezelése az ügyfeleink érdekeit szolgáló lehető legnagyobb hatékonysággal és legcélravezetőbb módon megvalósulhat. Adójogi képviseletünk során nyitottak vagyunk a már folyamatban lévő ügyekben való közreműködésre is. 

  • támogatás adóhatósági ellenőrzések során
  • képviselet adóigazgatási ellenőrzések során
  • kérelmek, észrevételek, fellebbezések előkészítése, benyújtása, nyomon követése
  • keresetlevelek elkészítése és a megbízó képviselete adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálata kapcsán