Széchenyi 2020

Jelenlegi hely

Általános Forgalmi Adó

Mi is azaz ÁFA?

Az Általános forgalmi adó (ÁFA) olyan többfázisú nettó forgalmi adó, amelyet a vállalkozásnak a termelés és a forgalmazás minden szakaszában kötelesek fizetni a hozzáadott érték után, de az adó terhét a termék, a szolgáltatás végső felhasználója viseli. A hozzáadott érték a kibocsátott termelési és az anyagi ráfordítások különbsége.

Az áfa mértéke:

  • 27%:
  • 18%: tej, tejtermékek (kivéve anyatej), ízesített tej, gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék, kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, távhő szolgáltatás.
  • 5%: humán gyógyszerek, gyógynövények, tápszerek, anyatejkiegészítők, vakok számára készült segédeszközök, papír és elektronikus könyv, napilap, újság, folyóirat, kotta, 2016.01.01-től a sertés tőkehús 
  • Adómentes: postai szolgáltatás; sérült- vagy betegápolás, betegszállítás, emberi szövet-, vér-, szervadományozás; anyatej értékesítés; szociális ellátás továbbá  társadalmi, politikai, vallási, lelkiismereti, hazafias, humanitárius, karitatív tevékenység vagy hagyományőrzés; sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás; népművészeti, iparművészeti termékek kiállításának, vásárának szervezése, rendezése; közszolgálati rádiós és televíziós műsorszolgáltatás.

Fizetési gyakorisága lehet:

  • Havi: Alapvetően, az alakulás évében minden társaság havi gyakoriságú áfa bevallási kötelezettséggel indul. Havi áfa bevallásra az kötelezett, akinek a tárgyévet megelőző 2. évben az éves szinten számított fizetendő (és csak a fizetendő!) áfa összege az 1 millió forintot meghaladta. Ha az áfa egyenleg az 1 millió forintot ugyan meghaladja, de nem fizetendő, hanem levonható (visszaigényelhető) az egyenleg, akkor marad negyedéves. 

  • Negyedéves: Alapvetően, az alakulás évében minden egyéni vállalkozás negyedéves gyakoriságú áfa bevallási kötelezettséggel indul.Havi bevallásra kell áttérnie a negyedéves bevallónak, ha év közben az elszámolandó áfa év elejétől összesítve a fizetendő 1 millió forintot elérte. Az első havi bevallást arról a tárgynegyedévet követő hónapról kell benyújtani, amelyet megelőző, bevallással lezárt negyedévben az értékhatárt elérte. Ugyanígy, havi bevallásra kell áttérnie az éves áfa bevallás benyújtására kötelezetteknek, ha az év során az elszámolandó áfa év elejétől összesítve a fizetendő 1 millió forintot elérte. A tárgyévi első bevallást a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról kell benyújtani, amelyben a pozitív 1 millió forintos értékhatárt elérte.

  • Éves: Éves bevallásról negyedéves bevallásra akkor kell áttérni, ha az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalany, összesített fizetendő és levonható áfa különbözete az év során, előjelétől függetlenül a 250 ezer forintot elérte.

​Mi a bevallási határideje az Áfának?

A havi áfa bevallások benyújtási határideje mindig a tárgyhónapot követő hó 20. napja, ha ez a nap hétvégére vagy egyéb munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanap.A negyedéves áfa bevallások benyújtási határideje mindig a tárgy negyedévet követő hó 20. napja, ha ez a nap hétvégére vagy egyéb munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanap.Az éves áfa bevallás benyújtási határideje a tárgyévet követő február 25. napja, ha ez a nap hétvégére vagy egyéb munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanap.