Széchenyi 2020

Jelenlegi hely

Játék adó

Adókötelezettségek teljesítése a szerencsejáték-szervezői tevékenység szüneteltetése alatt
 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) 33. § (1) bekezdése szerint a pénznyerő automata üzemeltető (szerencsejáték-szervező) az I. és II. kategóriájú játékteremben üzemelő pénznyerő automata esetén havonta játékhelyenként 500 000 forint, az elektronikus kaszinóban üzemeltetett pénznyerő automata esetén havonta játékhelyenként 700 000 forint tételes játékadó fizetésére köteles. A tételes játékadót minden megkezdett hónap után meg kell fizetni. E bekezdés rendelkezéseit játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automatára nem lehet alkalmazni.

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 50. § (1) bekezdése alapján a szerencsejáték-szervező tevékenység szüneteltetését jelenti, ha a szervező a részére engedélyezett pénznyerő automaták engedélyének lejárta előtt

a) valamennyi pénznyerő automata bármely okból nem üzemeltethető, vagy

b) valamennyi játékterem bármely okból nem üzemeltethető, vagy

c) valamennyi játéktermét és pénznyerő automatáját saját döntése alapján nem üzemelteti.

A szervező a szerencsejáték-szervező tevékenység szüneteltetését köteles az állami adóhatóság részére, az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon bejelenteni, kivéve, ha a pénznyerő automata az állami adóhatóság szankciós intézkedése miatt nem üzemeltethető. A bejelentést a tevékenység szüneteltetésének kezdő napján kell megtenni, és abban meg kell jelölni a tevékenység szüneteltetésének kezdő és befejező időpontját, továbbá csatolni kell a szervező birtokában lévő valamennyi játékterem és pénznyerő automata engedélyét is. A tevékenység szüneteltetése legfeljebb addig az időpontig tarthat, ameddig a szervező még érvényes engedélyű pénznyerő automatával rendelkezik. A tevékenység szüneteltetésének megkezdésekor szüneteltetett játékterem szüneteltetési idejét nem szakítja meg a tevékenység szüneteltetése [PM. rendelet 50. § (2) bekezdés].

Az idézett jogszabályi rendelkezések értelmében játékadó alanya a pénznyerő automata üzemeltető (szerencsejáték-szervező). Amennyiben az adózó a szerencsejáték-szervezői tevékenységét szünetelteti, úgy ezen időszak alatt nem áll fenn az adóalanyiság feltétele. A szünetelés időszakára vonatkozóan tehát az adózónak játékadó fizetési és (nullás adattartalmú) bevallási kötelezettsége nem keletkezik.

Ha az adózó a szünetelés időtartama alatt nullás adattartalmú bevallást kíván benyújtani, úgy a nyomtatványkitöltő program hibaüzenetet jelez. Amennyiben a jelzett hiba ellenére az adózó elektronikusan beküldi a bevallását, az hibernálásra kerül, tehát nem fogják feldolgozni.