Széchenyi 2020

Jelenlegi hely

Gépjármű Adó

A gépjárműadó, avagy hétköznapibb nevén súlyadó bevezetését és megfizetését már évek óta törvényekkel határozzák meg és tartják fenn.

A súlyadó törvényi szabályozásaival a törvényalkotók azt szeretnék elérni, hogy a motorizációhoz kapcsolódó közterhek sokkal arányosabban kerüljenek elosztásra és azok a települési önkormányzatok bevételeit, illetve a közúthálózat karbantartásához, valamint fejlesztéséhez szükséges büdzsét egészítsék ki. A gépjárműadó megfizetése minden rendszámmal ellátott gépjármű vagy pótkocsi tulajdonosának kötelező, ami alól egyedüli kivételt a mezőgazdasági vontatók, a lassú járművek – azok pótkocsija –, a munkagépek, valamint a négykerekű segédmotoros kerékpárok képeznek.

Egészen 2007-ig a súlyadó alapját a gépjármű megengedett legnagyobb össztömege határozta meg, innen eredeztethető a gépjárműadó másik elnevezése is. 2007-ben azonban a kormány teljesen megváltoztatta az adóosztályok besorolását, így ettől az évtől az adó alapját a gépjárművek motorjának teljesítménye határozza már meg. Ezt az adatot a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett KW mértékegységgel ellátott szám jelzi. Ha ez a forgalmiból hiányzik, könnyedén kiszámíthatjuk úgy, hogy a lóerőben megadott teljesítményt elosztjuk 1,36-tal, és a kerekített számot tekintjük meghatározónak. Ha a forgalmi engedélyben nem lett feltüntetve teljesítmény, az adóhatóság a közlekedési rendészettől kér hivatalos adatokat a gépjármű teljesítményéről.

gépjárműadó mértéke a 2014-es adatok szerint a következőképpen alakult:

 
  • a jármű gyártási évében, illetve az azt követő három évben 345 forint kilowattonként;
  • a gyártási évet követő 4.-7. évben 300 forint kilowattonként;
  • a gyártási évet követő 8.-11. évben 230 forint kilowattonként;
  • a gyártási évet követő 12.-15. évben 185 forint kilowattonként;
  • a gyártási évet követő 16. évet követően 140 forint kilowattonként;

A gépjárműadót egy kocsira egy évre fizetjük, megfizetésére pedig azt kötelezhetik a hatóságok, aki a hatósági járműnyilvántartásban üzembetartóként vagy tulajdonosként szerepel. Ha a nyilvántartásban több üzembentartó és tulajdonos is szerepel, akkor az adót annak kell kifizetnie, akinek a nevére kiállították a forgalmi engedélyt. Ha egy forgalomból kivont járművet az év közepén helyezünk újra forgalomba, az adót mindig az fizeti, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként fel volt tüntetve. Ideiglenes rendszámtáblát birtokló járművek esetén az adót az köteles megfizetni, akinek a nevére a rendszámtáblát a hatóság kiadta. A súlyadó megfizetését két egyenlő részletben fizetjük, így az első részletet március 15-ig, a másodikat pedig szeptember 15-ig kell teljesítenünk.

A gépjárműadót minden esetben a helyi önkormányzatnak kell befizetni, ami számukra jelent bevételt. A helyi önkormányzat minden esetben az, amelyik a bejelentett cím alapján illetékes a gépjárműügyekben. Az adózáshoz köthető törvény rendelkezik ezen felül az adó kiszámításának módjáról is, valamint arról, hogy amennyiben a tulajdonos, illetve üzembentartó elfelejti befizetni a súlyadót, az nagyon súlyos büntetést is vonhat maga után. Nagyon sokan összetévesztik céges autók esetében az úgynevezett cégautó adót, aminek megfizetése nem jelent egyet a súlyadóval, a kettő két különböző adónemet takar.