Széchenyi 2020

Jelenlegi hely

Személyi Jövedelem Adó

 

2016.év fontos változása:

A személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának új formái

Két lépcsőben 2016. és 2017. évben kerülnek bevezetésre a személyi jövedelemadó bevallásának új módozatai, melynek értelmében a 2015. évi jövedelmekről az alábbi formában lehetséges majd bevallást benyújtani:

 • adónyilatkozat,
 • egyszerűsített bevallás,
 • munkáltatói adómegállapítás,
 • adóhatósági közreműködés nélkül benyújtott bevallás,
 • bevallási nyilatkozat

A bevallási nyilatkozat benyújtása tehát már a 2016. évtől a 2015. évi jövedelmek vonatkozásában elérhető lesz a valamennyi törvényi feltételnek megfelelő (lásd személyi jövedelemadó változásai rész) magánszemély részére. A munkáltatóhoz –illetve annak hiányában az adóhatósághoz – benyújtott bevallási nyilatkozatban a magánszemély lényegében felhatalmazza majd az adóhatóságot a személyi jövedelemadó bevallásának elkészítésére.

A nyilatkozat benyújtásának határideje az adóévet követő év január 31, és a feltételeknek való megfelelés esetén a nyilatkozat automatikusan adóbevallásnak minősül. A munkáltatónak az adóévet követő év február 12-ig kell adatot szolgáltatnia az adóhatóság felé bevallási nyilatkozatot tevő munkavállalókról.

A 2016. évi jövedelmekről 2017. évben várhatóan az alábbi formában lehet bevallást benyújtani:

 • munkáltatói adómegállapítás,
 • bevallási nyilatkozat,
 • adóhatósági közreműködés nélkül benyújtott bevallás,
 • adóhatóság által elkészített bevallási tervezet elfogadása.

2017. évtől bevezetésre kerül az adóhatóság által készített bevallási tervezet intézménye, mely azon ügyfélkapuval, vagy külön erre a célra létrehozott elektronikus hozzáféréssel rendelkező magánszemélyek számára lesz elérhető, akik nem kértek munkáltatói adómegállapítást (vagy a munkáltató nem vállalta annak elkészítését) és bevallási nyilatkozatot sem tettek.

Az adóhatóság a bevallási tervezetet március 15-ig küldi el az érintetteknek (kérés nélkül), mely annak elfogadásával válik a magánszemély bevallásává. Amennyiben a magánszemély a bevallás tervezetet nem fogadja el, úgy adóhatóság közreműködése nélküli bevallás készítésére válik kötelezetté, amelyet az általános szabályoknak megfelelően az adóévet követő év május 20-ig kell benyújtania.

 családi kedvezmény :

Az adókulcs csökkenése miatt 2016-ban változik az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezmény mértéke. Az ehhez kapcsolódó adótartalom azonban csak a két eltartott esetén változik. 

A családi kedvezmény egy eltartott esetén 66.670,-Ft (adótartalma 10.000,-Ft), három és több eltartott esetén 220.000,-Ft (adótartalma 33.000,-Ft).

Két eltartott esetén fokozatosan emelkedik a családi kedvezmény mértéke:

 • 2016-ban 83.330,-Ft (mely adóban kifejezve 12.500,-Ft), 

 • 2017-ben 100.000,-Ft (adóban 15.000,-Ft),

 • 2018-ban 116.670,-Ft (adóban 17.500,-Ft),

 • 2019-ben és az azt követő években 133.330,-Ft (adóban 20.000,-Ft)

Amennyiben családi járulékkedvezmény igénybevételére is sor kerül, 2016-tól a szorzószám 625-ről 667-re emelkedik. 

A családi kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódóan pozitív változás, hogy a Családok támogatásáról szóló törvény 7. § (1) a) bekezdésének kibővítése alapján nevelési ellátásra – és így családi kedvezményre – jogosult a szülővel együtt élő élettárs is, amennyiben:

 • az ellátással érintett gyermekkel közös lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és 

 • a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy

 • a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja

Ezzel a változással lehetőség nyílik arra, hogy a családi kedvezmény igénybevételekor az élettárs gyermeke is beszámítódjon az eltartottak számába. 

A családi kedvezmény érvényesítése esetén a 08-as bevallásban közölt adatok köre részletesebbé válik, így közölni kell az adóelőleg-nyilatkozaton feltűntetett eltartottak adatait, valamin közös érvényesítés esetén a másik fél adóazonosító jelét és nevét is. 

Szintén az adókulcs csökkenése miatt 33.335,-Ft-ra emelkedik az első házasok kedvezménye, melynek adótartalma változatlanul havi 5.000,-Ft és nem változnak az igénybevétel feltételei sem. Azonban 2016-tól ebben az esetben is részletesebb válik a havi adatszolgáltatás a 08-as bevalláson, mert fel kell tüntetni a házastárs nevét és adóazonosító jelét is.

A 2015-ben megszerzett jövedelmek bevallására még benyújtható adónyilatkozat, illetve egyszerűsített bevallás is (Szja tv. 86. § (1)). Azonban ezek a bevallási formák ezt követően megszűnnek. Bevezetésre kerül a bevallási nyilatkozat, mely már a 2015. évben megszerzett jövedelmek vonatkozásában is benyújtható (Szja tv. 86. § (2)), melyben a magánszemély kéri, hogy adóját a NAV állapítsa meg. Ennek benyújtására jogosult a magánszemély, ha:

 • csak munkáltatótól származik jövedelme

 • nem alkalmaz tételes költségelszámolást

 • nem érvényesít sem adóalap-, sem adókedvezményt

 • az adójáról rendelkező nyilatkozatot nem ad (kivéve az 1+1 %)

 • más okból nem köteles adóhatósági közreműködés nélküli bevallást benyújtani

Így pl. nem adhat bevallási nyilatkozatot, akinek osztalék jövedelme van, ingatlan bérbeadásból  1 millió forintnál magasabb jövedelme származik, árfolyamnyereséget realizált, vállalkozásból kivont jövedelemmel rendelkezik, vagy a munkáltatójától önkéntes pénztári támogatói adományban részesült.

De nem zárja ki a bevallási nyilatkozat megtételét, ha a magánszemély a munkáltatójától ekho-s, vagy efo-s jövedelmet kapott.