Széchenyi 2020

Jelenlegi hely

Meghatalmazások

A mindennapi életben számos olyan helyzet adódhat, amely szükségessé teszi, hogy helyettünk más járjon el. Az ügyintézés azonban szinte mindig megköveteli, hogy személyesen jelenjünk meg, igazoljuk személyazonosságunkat. De mi a helyzet azokban az esetekben, ha erre nincs mód? Külföldi tartózkodás, ágyhoz kötött betegség szükségessé tehetik, hogy a halasztást nem tűrő esetekben meghatalmazott járjon el helyettünk.

 

A meghatalmazás olyan egyoldalú nyilatkozat, amelynek alapján a képviselő jognyilatkozatot tehet a meghatalmazó helyett. Tartalmától függően szólhat egy bizonyos ügy elintézésre, vagy bírhat általános jelleggel. Ez utóbbi azonban csak abban az esetben érvényes, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalják. A jogszabály azonban bizonyos esetekben kivételt tesz, így meghatalmazás útján nem lehet házasodni, és végrendelkezni sem.

Rendkívül fontos, hogy a meghatalmazás csak a megfelelő tartalmi elemek megléte esetében érvényes. Egyes hivatalok megkövetelik a saját, sokszor weboldalukról letölthető meghatalmazás minta kitöltését, s ennek hiányában nem fogadják el a másként készült iratot. Abban az esetben tehát, ha meghatalmazás használata válik szükségessé, minden esetben ajánlott az aktuális hivatalnál, vagy egyéb szolgáltatónál érdeklődni.

Az általános meghatalmazás szabályai

 

Az új Polgári Törvénykönyv a korábbival ellenben részletes leírást tartalmaz az általános meghatalmazásról. Ennek lényege, hogy nem egy konkrét ügyre vonatkozóan készül, hanem általános jelleggel biztosít lehetőséget arra, hogy a meghatalmazott eljárjon ügyeinkben. Mivel ez általában hosszabb időre szól, és komoly ügyekben is eljárásra jogosít, így a vonatkozó jogszabály szigorú szabályokhoz köti annak elkészültét, vagyis, mint már említettük, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell azt foglalni.

Mikor beszélünk közokiratról?

A közokiratot közjegyző, bíróság, vagy az eljáró hatóság készít el. Az általános meghatalmazás készítésekor tehát közjegyzőt kell felkeresni.

A teljes bizonyító erejű magánokirat ezzel szemben saját kezűleg írható, és aláírandó. Fontos, hogy saját kézzel írjuk, hiszen a begépelt, és úgy aláírt nem minősül érvényesnek, csak akkor, ha azt két tanú is aláírja.

Hol lehet szükség meghatalmazásra?

 

Fotó: © HelloImNik / Flickr

Fotó: © HelloImNik / Flickr

Postán, mobil-, és internet szolgáltatóknál, hivatalos ügyintézés alkalmával számos helyen lehetőség van arra, hogy helyettünk más intézze ügyeinket. Ehhez azonban minden esetben nélkülözhetetlen, hogy a jogszabályoknak megfelelően elkészített, minden tartalmi elemmel rendelkező meghatalmazás álljon a meghatalmazott rendelkezésére. Ezzel tudja bizonyítani, hogy valóban jogosult az ügyintézésre, legyen szó eseti meghatalmazásról, vagy általános jellegű, a jogszabályban foglalt követelményeknek megfelelő változatról.

 

Honnan töltsük le?

A világhálón kattintgatva több weboldal is kínál meghatalmazás mintákat, ám mint sok más esetben, érdemes ezeket is fenntartással kezelni. Célszerű olyan oldalakon keresgélni, ahol az információk rendszeresen frissülnek, így nagyobb eséllyel juthat aktuális tudnivalókhoz a témát illetően. Mint korábban már említettük, érdemes arra is figyelni, hogy hol szeretnénk a meghatalmazást felhasználni, hiszen sok szolgáltató kifejezetten saját használatra alakít ki meghatalmazási mintákat, melyek weboldalukon rendszerint elérhetőek, kinyomtathatóak. A saját és a két tanú aláírásáról azonban nem szabad megfeledkezni.

Érdemes a megfelelő, nem elavult minta mellett dönteni, hiszen ezzel sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat. Hivatalos ügyintézés kapcsán egyébként is gyakran vagyunk kénytelenek akár órákat is sorban állni, hiszen a hazai ügyintézés nem arról híres, hogy gördülékenyen menne minden. Sokszor előfordul az is, hogy nincs nálunk minden szükséges irat, érdemes tehát a problémákat nem tetőzni azzal is, hogy figyelmetlenségből egy hiányos, vagy elavult meghatalmazást viszünk magunkkal.Annak érdekében, hogy ne kelljen a következő ügyfélfogadás alkalmával újra visszamenni.

Meghatalmazás okmányirodai ügyekhez

A vonatkozó aktuális jogszabályoknak megfelelően az ügyek intézéséhez az úgynevezett általános meghatalmazás szükséges. Nem mindegy az sem, hogy általános ügyintézésről van szó, vagy például járműigazgatással kapcsolatos ügyek intézéséről. A jogszabály azt is pontosan meghatározza, hogy milyen formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie a meghatalmazásnak, ezek megléte nélkül nem lehetséges az ügyintézés.

A céges meghatalmazás, mint speciális eset

Céges meghatalmazással gyakran találkoznak azok, akik egy jogi személy, vagy egy jogi személy nélküli gazdasági társaság képviselőjeként járnak el. Ilyen esetekben bármilyen, a céggel kapcsolatos ügyintézés során saját névre szóló meghatalmazással lehet csak intézkedni. Ezt a cég vezetőjének kell kitöltenie, aláírnia, ezzel mintegy felruházva az ügyintézési joggal az alkalmazottat, képviselőt.

Kifejezetten gyakran kerül sor banki ügyek intézésére képviselőn keresztül. Ilyenkor érdemes azzal tisztában lenni, hogy a céges meghatalmazás itt egyetlen ügy intézésére szokott szólni. Amennyiben más jellegű igényeink vannak, úgy célszerű a hitelintézet fiókjában érdeklődni lehetőségeinkről.

Az adóügyek intézé­sére vonatkozó  meg­ha­tal­ma­zások  papír alapon a NAV felé:

eseti_meghatalmazas.docx

eseti_meghatalmazasminta_jogiszemely_egyebszervezet_2011_5.pdf