Széchenyi 2020

Jelenlegi hely

Levegőterhelési díj

Lassan közeledik március 31-e, a környezetterhelési díj bevallási határideje – érdemes átgondolni, hogy e bevallással Ön is érintett-e!

 

A környezetterhelési díj szempontjából március 31-e igen fontos dátum.

Ekkor az arra kötelezetteknek egyrészt a 2015. évi környezetterhelési díjról kell bevallást teljesíteniük a NAV felé, illetve bizonyos esetben a települési önkormányzat felé. Továbbá a 2016. első negyedévi környezetterhelési díjelőlegről kell bevallást teljesíteniük a NAV felé. A bevallással egyidejűleg a környezetterhelési díj, illetve díjelőleg összegét is rendezni szükséges.

Fontos, hogy a környezetterhelési díj nem csak a vállalkozókra vonatkozik, hanem mindenkire, aki engedélyhez kötött környezethasználat során (a levegőbe, a felszíni vizekbe, az időszakos vízfolyásokba, vagy a talajba bizonyos környezetszennyező anyagokat juttat. Korábbi blog-bejegyzésemben részletesen bemutattam, hogy a környezetterhelési díjnak a környezetszennyezés jellegétől függően három kategóriája van: a levegőterhelési-, a vízterhelési- és a talajterhelési díj.

A levegőterhelési díjat, a vízterhelési díjat, valamint a vízjogi engedély alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó talajterhelési díjat kell az állami adóhatósághoz, míg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat kell a települési önkormányzatok felé bevallani és befizetni. Az állami adóhatóság felé negyedévente, a naptári negyedév utolsó napjáig díjelőleget kell bevallani és megfizetni, majd a naptári év tényleges környezetterhelési díj kötelezettségének és a díjelőleg különbözetéről a következő év március 31-ig kell bevallást teljesíteni.

Annak ellenére, hogy a környezetterhelési díjat rendszerint a „kisadók” körébe sorolják, mivel összege műszaki paramétereken alapul, a szükséges információk beszerzése és a díj összegének kalkulációja számos esetben bonyolult feladat. Jelentős károsanyag kibocsátás esetén a kalkulációk elkészítésébe elkerülhetetlen szakértők bevonása, hiszen már annak eldöntése sem egyszerű, mikor szükséges mérőműszer alkalmazása és mikor elegendő számítással, vagy műszaki becsléssel alátámasztani a környezetterhelési díj kalkulációját.Díjelőlegként az előző évi tényleges díjfizetési kötelezettség egy negyedét, vagy amennyiben a kibocsátó folyamatosan működtet károsanyag kibocsátást mérő műszert, abban az esetben a negyedévben ténylegesen mért kibocsátási adatok alapján számított díjat kell bevallani és megfizetni. A települési önkormányzatok felé díjelőleg fizetési kötelezettség nem, csak éves bevallási kötelezettség keletkezik, szintén a következő év március 31-ig.