Széchenyi 2020

Jelenlegi hely

Egyszerűsített foglalkoztatás

A bejelentés és közteherfizetés szabályai 2016-tól

A feleknek a munkaszerződést nem kötelező írásba foglalniuk. A munkaviszony hatósághoz történő bejelentéssel jön létre. Ez azt jelenti, hogy a munkaviszony bejelentésének elmaradása kizárja az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak alkalmazását is, hiszen bejelentés hiányában ilyen tartalmú munkaviszony nem jöhetett létre. Ebből következik, hogy a bejelentés utólag nem pótolható.

A bejelentés visszavonására és módosítására, a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén:

 • az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy
 • ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig

Eltérő szabályok vonatkoznak a foglalkoztatás időtartamára:

 • alkalmi munka összefüggően legfeljebb 5 naptári napra, egy hónapban legfeljebb 15 napra, és évente legfeljebb 90 napra létesíthető
 • idénymunkára évente legfeljebb 120 napra létesíthető munkaviszony azonos felek között

A munkáltató munkavállalónként fizetett közteher:

 • a mezőgazdasági, turisztikai idénymunka esetén naptári naponta 500 forint
 • alkalmi munka esetén 1000 forint
 • filmipari statiszták alkalmi foglalkoztatása esetén 3000 forint                                                                                                                                                                                                                              

 A közteher megfizetésével nem terheli:

 • a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint adóelőleg-levonási kötelezettség,
 • a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség

Egyszerűsítetten foglalkoztatott bére:

 • A minimálbér (639 Ft/óra) 85%-a, azaz 543 Ft/óra, vagy
 • A szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum (742 Ft/óra) 87%-a, azaz 645 Ft/óra
 1. Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os éjszakai pótlék (22 - 06) óra közötti munkaidőre, HA a munkavégzés ideje 22 - 06 óra között meghaladja az 1 órát.

 2. Az egyszerűsített foglalkoztatottnak, a napi 8 óra feletti munkaidőre, az alapbéren felül 50% "túlóra pótlékot" is kell fizetni. 

  (Kivéve több napos bejelentés, egyenlőtlen beosztás pl: egybefüggő 2 nap bejelentés 1. nap 12 óra , 2. nap 4 óra munka, átlagosan maximum 8 óra)

 3. Boltokban, közértekben, stb..., ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy munkakör, 50%-os vasárnapi pótlékot kell fizetni.

 4. Ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör, a túlórára 50% "túlóra pótlékot" + 50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni.

 5. Ha pl.: étteremben fizetett ünnepen dolgozik egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a fizetett ünnepi órákra 100% pótlék is jár.

 6. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1000 Ft-os vagy 500 Ft-os közteher erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2016-ban: 10 220 Ft/nap/fő. Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, mely költségként is elszámolható, csupán további adófizetési kötelezettséggel kell számolni:

  - a társasági adó hatálya alá tartozó foglalkoztatók esetében Tao tv. 3. számú melléklet A) 14. pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség keletkezik;

  - a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak, mint foglalkoztatónak az Szja. tv. 11. számú melléklet IV. 15. pontja alapján vállalkozói szja fizetési kötelezettsége keletkezik.

 7. Kell-e SZJA-t fizetni a munkavállalónak az egyszerűsített foglalkoztatási bére után?  Egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetén az adómentesség felső határa:

  HA a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva!a munkában töltött napok száma  X  a minimálbér napi összege (2016-ban 5 110 forint) 

         A számítást az alábbi példa szemlélteti: 

 1.  Foglalkoztatás napjainak száma: 10 nap 

  Kapott jövedelem: 80 000 Ft (10 nap X 8óra X 1000 Ft)

  Mentesített keretösszeg: 10 nap X 5 110 Ft= 51 100 Ft Az adóbevallásban szereplő összeg: 28 900 Ft (80 000 Ft – 51 100 Ft)

  HA a munkavállaló szakképzettséget IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva!a munkában töltött napok száma  X  a garantált bérminimum napi összege (2016-ban 5 940 forint) 

  A számítást az alábbi példa szemlélteti: 

  Foglalkoztatás napjainak száma: 10 nap 

  Kapott jövedelem: 80 000 Ft (10 nap X 8óra X 1000 Ft)

  Mentesített keretösszeg: 10 nap X 5 940 Ft= 59 400 Ft 

  Az adóbevallásban szereplő összeg: 20 600 Ft (80 000 Ft – 59 400 Ft)

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a munkavállalónak nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az év első napján minimálbér vagy a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzatát (mentesített keretösszeg). Amennyiben a munkavállalónak a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie kell, jövedelemként csak a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell figyelembe venni, kivéve a filmipari statisztákat, akiknek a teljes jövedelme mentes a bevallási és adófizetési kötelezettség alól.